Mikrobanalyser

Allmänt

Mikrober förekommer naturligt i vår miljö, och varje byggnad har en egen flora av mikrober. Om en fuktskada uppstår och den inte upptäcks eller åtgärdas, kan den utvecklas till en mögelskada. Fuktskada och mögelskada är i första hand en byggnadsteknisk ”diagnos”, även om de flesta fukt- och mögelskador upptäcks först då byggnadens användare får olika symptom.

Vid en luftprovtagning samlas luftburna sporer direkt på 3 odlingsmedium. Proven odlas i 7+7 dagar. Provsvaret ges i enheten koloniformande enhet/m³ luft, (cfu/m³).

Analysen av luftprovet görs enligt Valviras tillämpningsguide för boendehälsa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Materialprov, spädningsodling

Av materialprovet tillverkas ett preparat som appliceras på 3 olika odlingsmedium. Preparatet odlas i 7+7 dagar. Med spädningsodlingen kan man noggrant bestämma art och koncentration av mögel och bakterier. Svaret ges i enheten koloniformande enheter/ gram, (cfu/g).

Spädningsodlingen görs enligt Valviras tillämpningsguide för boendehälsa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Materialprov, direktodling

Materialprovet finfördelas och placeras ut på 4 olika odlingsmedium. Provet odlas i 7+7 dagar. Med direktodling kan man bestämma art, samt få en riktgivande koncentration av mögel och bakterier. Svaret ges enligt art samt totala mängden mögel och bakterier på en skala av -/+/++/+++/++++.

Direktodlingen görs enligt Valviras tillämpningsguide för boendehälsa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Materialprov, direktmikroskopiering

Direktmikroskopiering används ofta som tillägg vid odlingar för att hitta icke-livskraftiga mögel. Man kan få svar samma dag från analysen och därför används den t.ex. för att kontrollera om det finns behov för tilläggsutredning.

Med denna metod kan man upptäcka, förutom levande svampväxt på materialet, även icke-livskraftigt mycel, samt mycel från rötsvamp.

Resultatet består av en beskrivning av mögelväxten på materialet och tolkningen görs enligt Valviras tillämpningsguide för boendehälsa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Ytprovet samlas på bomullspinnar enligt anvisning. Sporerna lossas från bomullspinnarna i en lösning, vilken sedan appliceras på tre olika odlingsmedium. Preparatet odlas i 7+7 dagar. Med spädningsodlingen kan man noggrant bestämma art och koncentration för mögel och bakterier. Svaret ges i enheten koloniformande enheter/ cm², (cfu/cm²).

Spädningsodlingen görs enligt Valviras tillämpningsguide för boendehälsa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)