SÅHÄR BESTÄLLER DU EN ASBESTANALYS

1

Skriv ut och fyll i blanketterna

2

Ta provet

3

Packa provet

4

Sänd provet till bestLab

Vi använder svepelektronmikroskop vid analys av luftprov. Anvisningar för provtagning och packning av luftprov hittar du nedan.

 

Ta provet och packa enligt anvisningarna och skicka till bestLab. När vi fått provet till vårt laboratorium analyserar vi det och skickar resultatet till din e-post.

 

bestLab ansvarar för uppdraget enligt allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013. Genom att beställa en analys godkänner du avtalsvillkoren.

SÅHÄR BESTÄLLER DU EN ASBESTANALYS

1

Skriv ut och fyll i blanketterna

2

Ta provet

3

Packa provet

4

Sänd provet till bestLab

Det säkraste sättet att utreda om ett material innehåller asbest är att ta prover från materialet och skicka dem till bestLab för analys. Proven skall tas och packas enligt anvisningarna för säker hantering av asbest och för att säkerställa provens kvalitet. Proven analyseras med svepelektronmikroskop. Vi undersöker om proven innehåller asbestfibrer och vilken typ av asbest det är. Anvisningar om provtagning och packning hittar du nedan. .

 

Ta proven, packa enligt anvisningarna och skicka dem tillsammans med beställningsblanketten till bestLab. När vi fått proven till vårt laboratorium analyserar vi dem och skickar resultatet till din e-post.

SÅHÄR BESTÄLLER DU EN ASBESTANALYS

1

Skriv ut och fyll i blanketterna

2

Ta provet

3

Packa provet

4

Sänd provet till bestLab

Dammprov tas t.ex. för att kontrollera om asbest finns i damm på ytor. Analysen utförs med svepelektronmikroskop, vilket hör till bestLabs standardutrustning. Anvisningar om provtagning och packning hittar du nedan.

 

Ta proven, packa enligt anvisningarna och skicka dem tillsammans med beställningsblanketten till bestLab. När vi fått provet till vårt laboratorium analyserar vi det och skickarr resultatet till din e-post.

TILLFÖRLITLIGT OCH HÖGKVALITATIVT ASBESTLABORATORIUM

Vårt asbestlaboratorium är specialiserat på undersökningar gjorda med elektronmikroskop. För asbestanalyser använder vi svepelektronmikroskop (SEM) och grundämnesanalysator (EDS).

 

Kvaliteten och pålitligheten i våra analyser är viktiga för oss. Vi följer branschens standarder och föreskrifter. För att säkerställa kvaliteten deltar vi regelbundet i jämförelserundor för asbestanalyser, ordnade av Britanniens Health and Safety laboratorium (Asbestos in materials scheme, AIMS). Vi jämför asbest med våra referensmaterial, vilka är från olika delar i världen.

pikkukuva2
bestLab on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.