bestLabs ägare: “Vi vill att man kan lita på oss till hundraprocent”

År 2016 var en vändpunkt för byggnadsbranschen eftersom den nya asbestlagen kom i kraft. Enligt denna lag måste i praktiken alla innan 1994 färdigt byggda hus kartläggas för asbest innan rivningsarbetet påbörjas. Hannes Rahja och Tobias Snellman som har arbetat i byggnadsbranschen och studerat till byggnadsingenjörer bestämde sig för att grunda bestLab efter att den nya asbestlagen kom i kraft.

Denna lagförändring tycker vi är en bra sak, eftersom nu kan ingen i misstag utsättas för asbest. Då vi arbetade på byggen märkte vi att många utsattes för asbest utan att de själva var medvetna om det. Det här var orsaken till att vi grundade bestLab, berättar Hannes.

Hannes och Tobias medger att det till först såg lockande ut att börja göra asbestkartläggningar och -saneringar eftersom de har yrkeskunskap om det.

– Vi förstod ändå snabbt att pålitligheten skulle lida om vi själva skulle analysera våra prov, säger Hannes.

– Dessutom skulle vi ha konkurrerat med våra kunder, tillsätter Tobias.

På grund av det här är en av bestLabs grundprinciper att vara en helt oberoende tredje part, som man kan lita på.

bestLab fokuserar på asbest-, mikrob– och skadliga ämnens analyser och är en av de få finländska laboratorier vars asbestanalyser är förutom FINAS-ackrediterade också godkända av EVIRA. För Hannes och Tobias är det väldigt viktigt att man kan lita på dem till hundraprocent och därför vill de att alla tjänster som bestLab erbjuder, skall vara ackrediterade.

– Det är en lång process för att få ackreditering. För oss tog det ett och ett halft år, börjar Tobias.

“VI FÖRSTÅR BYGGNADSBRANCHEN OCH BYGGARBETSPLATSEN”

Eftersom Tobias och Hannes har arbetat I byggnadsbranschen vet de vad som behövs i byggnadsbranschen och hur man fungerar där. Därför är det också möjligt att få asbestanalyser utanför de normala kontorstiderna.

– Vi kommer skilt överens med kunden om kvälls-, natt- och veckoslutsprov. Vi förstår byggnadsbranschen och byggarbetsplatsen. Ibland måste man helt enkelt bara arbeta utanför kontorstiderna, förklarar Hannes.

– Inom kontorstiden strävas det efter att få luftprovens resultat färdigt inom en timme efter att provet kommit. Materialproven försöker vi få färdiga under samma dag eller under följande dag, berättar Tobias.

PÅ BESTLAB RÅDER EN HANDLINGSCENTRERAD ATMOSFÄR 

Hannes och Tobias vill att alla inom företaget vet vad arbetskompisen gör.

– Vi har ett jättekunnigt gäng. Vi skolas också utanför vår egen verksamhet för att bättre kunna förstå kunderna samt branschen. Vi går tillsammans igenom saker som behandlats i skolningen samt frågor som eventuellt kommit fram. Vi vill att alla skall kunna lära sig mera oberoende av om temat är byggnadsbranschen eller någonting annat, menar Hannes.

– Vi är med i verksamheten hela tiden. Vi är inte endast företagare, utan också arbetare, tillägger Tobias.

BESTLABS TJÄNSTER ÄR TILL NYTTA FÖR BÅDE BYGGNADSBRANSCHENS FÖRETAGARE OCH VANLIGA KONSUMENTER

Tjänsterna som bestLab erbjuder, som t.ex. asbest- och mikrobanalyser är i praktiken helt lika för både byggnadsbranschens företagare som för vanliga konsumenter. Dessutom sammanför bestLab byggnadsbranschens företagare och konsumenter.

– Vi ordnar asbestkartläggningar för vanliga konsumenter. Det här betyder i praktiken att vi delar offertförfrågningar som kommit till oss med våra samarbetspartners, så att de kan erbjuda sina tjänster direkt till konsumenten, förklarar Hannes.

bestLab har under åren växt snabbt och förutom Vasas laboratorium har de också laboratorium i Seinäjoki och Helsingfors.

Om du behöver pålitliga resultat eller är intresserad av att bli vår samarbetspartner, ta kontakt!