bestLab öppnar sitt tredje laboratorium i Helsingfors

bestLab öppnar sitt tredje laboratorium i Helsingfors

Pressmeddelande: Efterfrågan på asbestanalyser ökar kraftigt – bestLab öppnar sitt tredje laboratorium i Helsingfors

Asbest- och skadeämneslaboratoriet bestLab öppnar redan sitt tredje laboratorium. Ett nytt hightechlaboratorium öppnar nu i Norra Haga i Helsingfors. Från tidigare har bestLab laboratorier där de betjänar asbestkartläggare, saneringsföretag och konsumenter.

I Finland trädde en ny asbestlagstiftning i kraft 2016 som kräver att alla som gör eller beställer en renovering måste se till att det görs en asbestkartläggning av en professionell kartläggare för det som rivs. Och detta alltid innan renoveringsarbetet börjar.

I en asbestkartläggning ingår en undersökning av material i ett laboratorium. bestLab gör sådana undersökningar i sina lokala hightechlaboratorier i Vasa och nu även i Helsingfors. Med hjälp av bestLabs samarbetsnätverk erbjuder bestLab asbestkartläggningar i hela Finland.

Nya lagstiftningen har ökat efterfrågan

bestLab såg sin möjlighet med lagstiftningen som kom 2016. bestLab erbjuder tillförlitliga och lokala asbestanalyser enkelt och snabbt åt så väl asbestkartläggare, saneringsföretag som konsumenter. Företaget har vuxit mycket snabbt tack vare den ökade efterfrågan.

Sitt första asbestlaboratorium öppnade bestLab i Vasa sommaren 2016. Det andra laboratoriet öppnades i Seinäjoki ännu samma år. Nu öppnar bestLab sitt tredje laboratorium på Krämarvägen 11 i Norra Haga.

”Under tiden i byggnadsbranschen såg vi ofta hur arbetare utsattes för asbest p.g.a. nonchalans eller ovetskap. Vi vill sänka tröskeln till att undersöka misstänkta material genom att erbjuda en enkel, snabb och pålitlig analys. Med detta kan vi förhindra att flera utsätts för asbest i onödan”, summerar bestLabs ägare Hannes Rahja och Tobias Snellman hur företaget grundades.

Saneringsföretag som river byggnader är bra insatta i lagstiftningen. Enligt bestLab är den största utmaningen att få konsumenter som renoverar medvetna om asbest.

”Privatpersoner är ofta inte medvetna om den nya asbestlagstiftningen eller hur asbest kan inverka på hälsan. Dessutom är det oklart för flera att byggnadens ägare ansvarar över att renoveringen görs på rätt sätt”, kommenterar bestLabs verkställande direktör Hannes Rahja.

Vad bör man veta om asbest och varför?

Alla före år 1994 byggda byggnader bör enligt den nya asbestlagen som trädde i kraft år 2016 alltid kartläggas för asbest före en renovering.

”I Finland finns det ungefär 1,1 miljoner byggnader som är byggda före 1994 och totalt runt 2,2 miljoner lägenheter. Vi har ännu mycket att informera om”, kommenterar Tobias Snellman, bestLabs laboratoriechef.

Hela byggmaterial som innehåller asbest är inte i sig farliga och behöver inte rivas ur byggnader. Men om materialen som innehåller asbest går sönder exempelvis i samband med renovering löses det ut damm som är skadligt för hälsan. Eftersom asbestfiber är väldigt små så lagrar de sig permanent i lungorna. Asbest orsakar olika allvarliga lungsjukdomar.

Asbest har varit ett vanligt byggnadsmaterial fram till 1993. Det har använts bland annat i brandisolering, rörisolering, sprutisolering, byggnadsskivor, takmaterial, målfärg, kakelfix och -fog, ventilationskanaler, golvmattor och deras lim och i dörrar.

Så här bör asbestkartläggningar skötas i enlighet med asbestlagen

Enligt asbestlagen som trädde i kraft 2016 undersöker man i asbestkartläggningen var asbesthaltiga byggnadsmaterial har använts.

“I asbestkartläggningen dokumenteras noggrant var asbesthaltigt material finns och hur mycket det finns. Asbestkartläggningen, som görs av en professionell kartläggare, ska vara så pålitlig att man med hjälp av den kan planera ett tryggt rivningsarbete. Därför använder kartläggaren sig av materialanalyser i asbestlaboratorium – t.ex. här på bestLab. De materialprover som tas för asbestkartläggningen analyseras i laboratoriet, och då får man med säkerhet fram om materialet innehåller asbest”, berättar Snellman.

Enligt lagen ska rivningar av asbest göras enbart av företag med tillstånd att riva asbest.

Med asbestlagen har man velat skydda både invånarna, omgivningen och de som arbetar med asbest, för de stora hälsorisker asbest medför.

Vad är bestLab?

bestLab öppnade sitt första asbest- och skadeämneslaboratorium i Vasa sommaren 2016. Andra laboratoriet öppnades i Seinäjoki i slutet på 2016. Nu öppnar bestLab sitt tredje laboratorium i Norra Haga på Krämarvägen 11.

bestLab erbjuder tjänster för både asbestkartläggare, asbestsaneringsföretag och konsumenter.

bestLab ordnar asbestkartläggningar i hela Finland via sitt samarbetsnätverk.

bestLab gör utöver asbestanalyser även analyser av mikrober och andra skadliga ämnen.

bestLab Oy är grundat av Hannes Rahja och Tobias Snellman, båda med flera års erfarenhet från byggnadsbranschen.

bestLab har för tillfället 6 anställda.

Tilläggsinformation

Hannes Rahja, vd, hannes.rahja@bestlab.fi, 044 262 0538

Tobias Snellman, laboratoriechef, tobias.snellman@bestlab.fi, 045 320 9404