Hometutkimus edellyttää mikrobianalyysia

Hometutkimus

Hometutkimus: mikrobianalyysi kertoo, asutko todella hometalossa

Päällepäin kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta koska olet aika-ajoin haistavinasi homeen hajua, olet alkanut epäillä, että kotonasi on homevaurio. Mikä neuvoksi?

Hometutkimus alkaa kuntokartoituksella

Jos epäilet kärsiväsi homeoireista tai olet haistavinasi kotonasi homeen hajua, talosi rakenteissa saattaa olla piilevä kosteus- ja homevaurio. Ensimmäiseksi kotonasi olisi siinä tapauksessa syytä teettää kuntokartoitus.

Kuntokartoituksen avulla selvitetään rakennuksen todennäköiset vaurioitumiselle alttiit rakenteet. Näitä ovat märkätilat, mahdolliset rakennusvirheet, vesikattorakenteet, julkisivut, lattiarakenteet ja riskirakenteet.

Riskirakenne on rakennetyyppi, joka on todettu käytännössä ja rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi rakenteeksi. Rakenne on yleensä ollut oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on huomattu vasta jälkikäteen.

Homekoira auttaa homeen paikallistamisessa

HometutkimusMahdollisen homevaurion paikallistamisessa avuksi voidaan ottaa myös homekoira. Superherkän hajuaistinsa avulla koulutettu homekoira haistaa homeen syvältäkin rakenteista ja ilmaisee paikat, joista se havaitsee homeen hajun tulevan.

Vaikka homekoira on luotettava homeen hajun tunnistamisessa, sen löydösten analysoimisessa tarvitaan silti aina rakennustekniikan ja ilmanvaihtoratkaisujen asiantuntemusta ja niiden tulisi aina hätäisten johtopäätösten sijaan johtaa varmistaviin jatkotutkimuksiin.

Kartoitus toimii pohjana jatkotutkimuksille

Kuntokartoituksen perusteella talossa tehtävät rakenneavaukset ja hometutkimukset osataan kohdistaa oikeisiin paikkoihin. Kartoituksen tekevä kuntotutkija arvioi, mitkä rakenteista ovat saattaneet vaurioitua ja mistä paikoista on syytä ottaa näytteet.

Osa homevaurioista voidaan havaita silmin rakenteiden pinnassa. Jos on syytä epäillä, että vaurio on rakenteen sisällä, epäilyn poissulkeminen edellyttää rakenneavausta. Jos rakennetta ei voida avata, home-epäily voidaan myös vahvistaa ilmasta tai pinnalta otetulla mikrobinäytteellä. Niillä ei kuitenkaan voida osoittaa varmasti, että homevauriota ei ole.

Tutkija lähettää hometutkimuksissa keräämänsä näytteet edelleen laboratoriotutkimuksiin. Kodista kuntokartoituksessa löytyvä riskirakenne ei välttämättä ole vaurioitunut, mutta miksi ottaa riski ja jättää se tutkimatta?

mikrobianalyysit

Mikrobianalyysi vahvistaa home-epäilyn

Laboratorio – esimerkiksi bestLab – tekee kuntotutkijan lähettämille näytteille mikrobianalyysin eli selvittää, onko niiden mikrobikasvustossa merkkejä homevauriosta. Mikrobeja esiintyy ympäristössämme luonnollisesti, mutta jos mikrobinäytteestä löytyy kosteusvaurioindikaattoreita, tai ns. tavallisia mikrobeja hyvin suurina pitoisuuksina, on todennäköisesti kyse kosteusvaurion mahdollistamasta homekasvustosta. Luotettavimmin homeen paljastavat rakennenäytteet, mutta home voidaan havaita myös ilma- ja pintanäytteistä.

Mikrobianalyysia hyödynnetään myös tapauksissa, joissa homevaurio on havaittavissa paljain silmin. Tällöin analyyseillä pyritään selvittämään, mikä vaurioituneen alueen laajuus on ja kuinka korjaus tulisi tehdä.

Mikrobianalyysin tuloksia on tulkittava yhdessä rakennusteknisen tiedon kanssa, jotta mikrobikasvuston syy – onko kyseessä kosteusvaurio vai jotakin muuta? – saadaan selville.

Ota yhteyttä bestLabiin, jos haluat tietää lisää mikrobianalyyseista!