Mikrobianalyysit

bestLabin mikrobilaboratoriosta saat homevaurion luotettavasti paljastavat mikrobianalyysit näytteillesi. Käyttämillämme laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmillä on FINAS-akkreditointi.

Mikrobianalyysit kuntotutkimuksiin

 

Kuntotutkija, tarvitsetko näytteillesi luotettavan mikrobianalyysin kuntotutkimusta varten? bestLab on erikoistunut sisäilmaongelmien ja kosteus- sekä homevaurioiden tunnistamiseen. Ilma-, pinta- tai rakennenäytteiden perusteella selvitämme, pitääkö epäily mikrobiongelmasta paikkansa.

 

Mikrobianalyysiemme luotettavuuden takaa riippumaton FINAS-akkreditointi. Teemme mikrobianalyysit asumisterveysasetuksen mukaisia laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmiä käyttäen. Molempia menetelmiä voidaan käyttää kartoitettavan rakenteen kunnon arvioimiseen ja selvittämään, onko talossa mikrobivaurio. Asumisterveysasetuksessa on määritelty toimenpiderajat molemmille menetelmille.

 

 

bestLab tuntee rakennusalan

 

bestLabin perustajat Hannes Rahja ja Tobias Snellman sekä mikrobianalyysejä tekevä Minna Lundberg ovat rakennusalan ammattilaisia, joilla on useiden vuosien kokemus alasta. Jos tarvitset asiantuntijan neuvoa kuntotutkimukseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin! Kerromme mielellämme, miten home-epäilyjen kanssa kannattaa toimia.

Minna Lundberg

Mikrobiasiantuntija
Laboratorioanalyytikko

puh. 050 4329750
minna.lundberg@bestlab.fi

BestLab on Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen
bestLab on luotettava kumppani
bestLab on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Näytetyypit ja menetelmät

Ilmanäytteenotossa kerätään ilmassa olevia itiöitä suoraan kolmelle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Näytevastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/m³ ilmaa (pmy/m³). Näytteenotto tapahtuu 6-vaihe impaktorilla.

Ilmanäytteen analyysi tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Materiaalinäyte, laimennusviljely

Materiaalinäytteestä tehdään valmiste, joka levitetään neljälle eri viljelyalustalle. Valmistetta viljellään 7+7 päivää. Laimennusviljelyllä voidaan tarkasti määrittää homeiden ja bakteerien lajit ja pitoisuudet. Vastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/g, (pmy/g).

Materiaalinäytteen laimennusviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoraviljely

Materiaalinäyte hienonnetaan ja asetellaan neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Materiaalinäytteen suoraviljelyllä voidaan määrittää homeiden ja bakteerien lajit, sekä suuntaa-antavasti pitoisuudet. Näytevastaus annetaan lajeille erikseen sekä kokonaisuudelle asteikolla -/+/++/+++/++++.

Materiaalinäytteen suoraviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoramikroskopointi

Materiaalinäytteen suoramikroskopointia käytetään usein viljelyn rinnalla kuolleen kasvuston havaitsemiseksi. Analyysistä voi saada vastauksen samana päivänä ja siksi sitä käytetään myös esim. lisäselvitysten tarpeen selvittämisessä.

Menetelmällä voidaan materiaalista havaita elävän sienikasvuston lisäksi myös kuollut rihmasto ja lahottajasienen rihmasto.

Raportissa kerrotaan sanallisesti havainnoista ja tulkinnat tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Näyte kerätään pumpulipuikoille ohjeen mukaan. Pumpulipuikoista irrotetaan itiöt liuokseen, joka levitetään neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Laimennusviljelyllä voidaan tarkasti määrittää homeiden ja bakteerien lajit ja pitoisuudet. Vastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/cm², (pmy/cm²).

Pintanäytteen laimennusviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)