Ohjeet ja lomakkeet

Täältä voit ladata lomakkeita, joiden avulla saat asbestianalyysin tilattua.

Näytteenotto-ohjeet

ASBESTI ILMANÄYTE

ASBESTI MATERIAALINÄYTE

ASBESTI PÖLYNÄYTE

MIKROBI PINTANÄYTE

MIKROBI MATERIAALINÄYTE

MIKROBI ILMANÄYTE

HAITTA-AINEET MATERIAALINÄYTE

Tilauslomake

Vantaan ja Kempeleen Tilauslomakkeet