Betoni

BETONIN PETROGRAFISET TUTKIMUKSET
ASIANTUNTEVASTI JA LAADUKKAASTI

Ohuthietutkimus on erinomainen analyysivalinta, kun halutaan saada selville tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa betoninäytteen koostumuksesta, laadusta, kunnosta, mahdollisesta rapautumisesta sekä sen aiheuttajasta. Betonitutkimus aloitetaan aina lieriönäytteen yleistarkastelulla ja se tutkitaan ensin stereomikroskoopilla. Betoninäytteestä valmistettu ohuthie on vahvuudeltaan 0,02 mm paksu leike, joka analysoidaan polarisaatiomikroskoopilla. Tutkimustulosten yhteenvedon pohjalta voidaan arvioida rakenteen korjaustarve ja käyttöaste tuleviksi vuosiksi. Pintahietutkimusta voidaan lisäksi käyttää ohuthietutkimuksen tukena, esimerkiksi rakoilun levinneisyyden tai laajuuden selvittämisessä.

Betonin lisäksi tutkimme myös muut materiaalit, kuten tiilet ja laastit/rappaukset.

Mikrorakennetutkimus sisältää mm.
• Materiaalin yleispiirteet, kerrosrakenteet, teräkset ja mahdollinen korroosio, karbonatisoituminen, pinnat ja tartunnat.
• Betonin runkoaineen kiviaineksen kuvaus. Arvio potentiaalisesti alkali-silikareaktiivisen kiviaineksen määrästä.
• Sideaineen koostumus, tasalaatuisuus, mikrotiiviys, seosaineet, hydratoituminen ja mahdolliset sideaineen muutokset/liukeneminen.
• Runko- ja sideaineksen, kerrosrakenteiden tai pinnoitteiden tartunnat.
• Tiivistyminen ja suojahuokostus. Arvio pakkasenkestosta.
• Sekundääriset kiteytymät.
• Virheet, vauriot ja rakoilu sekä määritys niiden aiheuttajista.
• Rapautumisaste ja levinneisyys. Alkali-kiviainesreaktion (AKR) vaurioasteen luokitus.

Ohuthietutkimusten edut
• Täydentää julkisivu- ja parveketutkimuksia sekä taitorakennetutkimuksia
• Määrittelee rakenteen laadun ja kunnon
• Auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä
• Tukee tutkimusten luotettavuutta

Soveltuvat kohteet
• Kiinteistöjen julkisivu- ja parvekerakenteet
• Siltarakenteet
• Majakat, pato- rakenteet, satamarakenteet, pysäköintitasot
• Muut taitorakenteet ja erikoisbetonirakenteet

Meidän kauttamme myös muut betonin keskeiset tutkimusmenetelmät, kuten:
• Veto- ja puristuslujuuden määritys
• Kloridipitoisuuden määritys
• Karbonatisoitumissyvyyden määritys

 

Kysy lisää!

 

Miika Värttö

miika.vartto@bestlab.fi

+358 50 329 8585