Hedelmällinen yhteistyö tuottaa tulosta: “Enää töiden ei tarvitse seistä odottamassa”

Ab Sparal Oy perustettiin vuonna 1986 Kjell Sparfin toimesta Vaasaan. Silloin yrityksen toiminta piti sisällään pääasiassa timanttiporausta ja sahausta. Vuonna 2005 oli kuitenkin aika perustaa uusi yritys ja laajentaa toimintaa.

Tällä hetkellä Ab Sparal Oy tekee timanttiporausten ja -sahausten lisäksi saneerauspurkutöitä, rakennuspurkuja, asbestisaneerauksia sekä teollisuuspurkuja. Ab Sparal Oy työllistää tällä hetkellä 37 henkilöä sekä noin 10-15 vuokratyömiestä. Asiakaskunta tällä monipuolisella yrityksellä on laaja. Ab Sparal Oy suorittaa luotettavasti niin isot pääurakat kuin pienetkin keikat yksityisille tahoille, kunnille, rakennusalan yrityksille ja teollisuudelle.

Ab Sparal Oy:n yksi erikoisosaamisalueista on asbestipurkutyöt. Näitä tehdäkseen yrityksellä täytyy olla asbestipurkutyölupa, sillä asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista. Asbestipurkutyöt on siis syytä jättää ammattilaisille, sillä jo laki vaatii sitä. Millaisen erikoiskoulutuksen ja erikoisluvat asbestipurkutyöt vaativat?

– Asbestipurkutyö vaatii asbestikurssin, työturvallisuuskurssin sekä terveystarkastuksen. Asbestikurssi on noin 3-4 päivän mittainen kurssi, jonka aikana tärkeimmät asiat käsitellään, Ab Sparal Oy:n työnjohdosta vastaava Thomas Sparf kertoo.

– Se että asbestia osaa purkaa ja se että osaa käyttää purkukoneita tulee kokemuksen mukana, hän lisää.

“Nykyään voimme aina tehdä työmaan valmiiksi lähes yhtäjaksoisesti”

Vuonna 1994 asbestin käyttö kiellettiin rakentamisessa lopullisesti. Vuonna 2016 astui voimaan asbestilaki, jonka myötä kaikissa rakennushankkeissa, joissa voi ilmetä asbestipurkutöitä, tulee aina tehdä asbestikartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että asbestikartoitus tulee tehdä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin. bestLab ymmärtää rakennusalan ammattilaisena asbestikartoittajien sekä saneerausyritysten tarpeet. Sen vuoksi Ab Sparal Oy sekä bestLab ovat tehneet yhteistyötä jo muutaman vuoden verran. Tarkemmin sanottuna yritysten välinen yhteistyö alkoi heti, kun bestLab perustettiin vuonna 2016.

– Yhteistyö on helpottanut meidän toimintaa paljon. Enää töiden ei tarvitse seistä odottamassa, kun posti toimittaa ilmanäytteitä muihin kaupunkeihin. On erittäin hyvä meidän asiakkaidemme sekä meidän itsemme kannalta, että saamme näytevastaukset nopeasti. Tällä tavoin voimme nykyään aina tehdä työmaan valmiiksi lähes yhtäjaksoisesti, Thomas kuvailee.

Paikallisuus on yksi syy siihen, miksi Ab Sparal suosii bestLabia. Paikallisista palveluntarjoajista bestLab onkin ainut, jonka kautta saa luotettavat FINAS-akkreditoidut ja Eviran hyväksymät asbestianalyysit ja mikrobianalyysit. Thomas myös kertoo, että Ab Sparal Oy:n ISO 9001 -laatujärjestelmä vaatii sen, että tuloksia tutkiva laboratorio on laadukas.

Mikäli tarvitset luotettavia tuloksia tai olet kiinnostunut yhteistyökumppaniksemme ryhtymisestä, ota yhteyttä!