bestLabille FINAS-akkreditointi

bestLabille FINAS-akkreditointi

bestLabille FINAS-akkreditointi

bestLab on 13.2.2018 alkaen FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Aina bestLabin perustamisesta lähtien olemme pitäneet tärkeänä käyttämiemme analyysimenetelmien ulkopuolista, puolueetonta arviointia varmistaaksemme niiden olevan ehdottoman luotettavia. Nyt voimme ylpeinä todeta, että bestLabin Helsingin ja Vaasan laboratoriot ovat 13.2.2018 alkaen FINAS-akkreditoituja testauslaboratorioita. Akkreditointitodistus kokonaisuudessaan on nähtävissä täällä. bestLabin akkreditoidut pätevyysalueet ovat asbestin toteaminen ja tunnistaminen rakennusmateriaaleista ja ilmanäytteistä sekä homeiden, hiivojen, bakteerien sekä aktinomykeettien pitoisuuden mittaus ja homeiden tunnistaminen kvantitatiivisella ja semikvantitatiivisella analyysillä rakennusmateriaaleista.

Akkreditoimattomien asbestianalyysien luotettavuus on kyseenalainen

Akkreditoinnin painoarvo on erityisen suuri etenkin kun otetaan huomioon, mitä asbestialasta on viime aikoina uutisoitu. Ylen MOT-ohjelman hiljattain tekemässä testissä neljään asbestilaboratorioon lähetettiin analysoitavaksi viisi näytettä, joista neljä sisälsi asbestia. Yksikään laboratorioista ei löytänyt asbestia kaikista saamistaan näytteistä ja kaksi laboratorioista ei havainnut asbestia yhdestäkään saamastaan näytteestä. bestLab ei kuulu testattujen laboratorioiden joukkoon.

Virheelliset testitulokset ovat erittäin huolestuttavia, sekä alan maineen kannalta että ennen kaikkea siksi, että ne tarkoittavat useiden suomalaisten terveyden olevan vaarassa. Jos laboratorio ilmoittaa virheellisesti, ettei sen tutkimassa näytteessä ole asbestia, asbestikartoituksen tilannut remontoija luonnollisestikin uskoo, ettei asbestipurkutyön tilaaminen ole tarpeen. Kun asbestipitoiset rakenteet sitten puretaan ilman asianmukaista suojavarustusta ja varotoimenpiteitä, purkutyön tekijät tulevat vaarantaneeksi sekä oman että lähiympäristön ihmisten terveyden altistamalla nämä asbestipölylle. Ja koska hienojakoista asbestipölyä ei voi havaita aistinvaraisesti, väärän tiedon varassa toimimisella voi olla vakavia, vasta vuosien päästä ilmi tulevia seurauksia.

Tällä hetkellä asbestilaboratorion voi Suomessa perustaa periaatteessa kuka tahansa, sillä erityisiä pätevyysvaatimuksia laboratorioille ei ole asetettu. Vuoden 2016 uuden asbestilain voimaantulon jälkeen Suomessa on perustettu 15—20 uutta, asbestianalyyseihin keskittynyttä laboratoriota.

Akkreditointi on riippumaton ja luotettava tae pätevyydestä

Jos asbestilaboratorioiden testituloksiin ei voida luottaa, asbestianalyyseistä tulee arvottomia. Alan tulevaisuuden kannalta on siksi tärkeää, että kaikki asbestilaboratoriot ryhtyvät toimiin varmistaakseen analyysiensä luotettavuuden.

Paras tapa asbestianalyysien luotettavuuden varmistamiseksi on FINAS-akkreditointi. Akkreditoinnilla eli puolueettoman tahon tekemällä pätevyyden todentamisella tarkistetaan, että toiminta on kansainvälisten standardien mukaista. Koska akkreditoinnin voi saada toiminnan eri osa-alueille, kuluttajan on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että toimijan akkreditointi koskee juuri hänen tilaamaansa analyysin menetelmää. bestLab on esimerkiksi yksi kolmesta laboratoriosta Suomessa jolla on akkreditointi asbesti-ilmanäytteiden analyyseille.

FINAS on Suomen ainoa kansallinen ja puolueeton akkreditointielin. Se on mukana kaikissa eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen akkreditoinnin tunnustamissopimuksissa.