Asbestilaki pähkinänkuoressa

Asbestilaki pähkinänkuoressa

Asbestilaki pähkinänkuoressa

Mitä vuoden 2016 alussa uudistunut asbestilainsäädäntö (säädökset 684/2015 ja 798/2015) käytännössä tavallisen ihmisen kannalta tarkoittaa?

Asbestilaki koskettaa sinua, jos olet aikeissa remontoida rakennusta, joka on valmistunut ennen vuotta 1994

Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina, ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin. Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei siis ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta.

Kuka on vastuussa siitä, että asbestikartoitus tehdään?

Vastuu on aina rakennuttajalla.

Kuka voi tehdä asbestikartoituksen?

Asbestikartoituksen tekijän on oltava riittävän perehtynyt asbestiin, sen esiintymiseen rakenteissa sekä näiden rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoittajan ammatillisen osaamisen tulee myös olla riittävä kartoituskohteen laadun ja laajuuden suhteen.

Mitä asbestikartoituksessa tapahtuu?

Asbestikartoituksessa kartoittaja selvittää ja merkitsee ylös ne paikat, joissa asbestia on mahdollisesti käytetty. Kartoituksessa selvitetään myös asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu, määrä sekä pölyävyys. Tätä varten kartoittaja ottaa kohteesta tarvitsemansa määrän näytteitä ja toimittaa ne analysoitavaksi asbestilaboratorioon.

Asbestikartoitus tulee dokumentoida

Asbestin sijainti ja määrät tulee kirjata ylös ja liittää rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan sekä luovuttaa asbestipurkutyön tekijöiden käyttöön.

Kuka saa tehdä asbestipurkutöitä?

Koska asbestipöly on terveydelle erittäin vaarallista, vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestia sisältäviä rakenteita. Asbestipurkutyön tekijällä on velvollisuus huolehtia työn turvallisuudesta eli siitä, että purkamisessa muodostuu asbestipölyä mahdollisimman vähän ja että siltä suojaudutaan asianmukaisesti. Asbestipurkutyön tekijän on laadittava purkutyötä varten myös kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Asbestipurkutyöstä on ilmoitettava ennakkoon

Asbestipurkutyön tekijän on lisäksi ilmoitettava asbestipurkutyöstä etukäteen alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Jos mahdollista, kirjallinen ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen purkutyön aloittamista.

Asbestipurkutyön jälkeen on varmistettava, että ilmassa ei ole asbestia

Purkutyön tekijän on lopuksi varmistettava mittaamalla, että altistumisalueen ilmassa ei ole asbestia. Asukkaalle tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, että jos purkaminen on tehty osastointimenetelmällä, osastointia ei voida purkaa, ennen kuin ilman puhtaus on varmistettu.

Suunnitteletko asuntosi remontointia? Kurkkaa ensin muistilistamme ja varmista, että kaikki on kunnossa!

Lataa muistilistamme alla olevasta napista.