Vad är asbest? Och, varför lönar det sig att känna till asbest?

Asbest användes allmänt i byggmaterial under åren 1922-1993. Bara för att man slutat använda asbest, har risken för asbestexponering inte försvunnit. Man hittar nämligen fortfarande asbest i 2,2 miljoner finländska hem. Därför är det bra att känna till farorna med asbest, samt metoderna för hur man undviker att hälsan påverkas av asbest.

I orörda och hela material är asbest i sig inte farligt, men genast när ytan söndras, t.ex. under rivnings-, borrnings- och sliparbeten under en renovering, sprider sig de mikroskopiska och farliga asbestfibrerna med andningsluften till människans organ.

Tänker du göra en renovering som kräver rivning? Beställ en pålitlig asbestkartläggning via bestLab!

Den största riskgruppen är de som renoverar på egen hand

Eftersom asbest inte irriterar luftvägarna, märker man inte själv att man utsatts för det. Men, även en kortvarig exponering kan orsaka en sjukdom flera årtionden senare. På grund av asbest insjuknar varje år ca. tusen finländare. Allt som allt har 200 000 blivit exponerade för asbest. Ungefär 100 personer dör årligen av cancer som orsakats av asbest.

De små asbestfibrerna lagras permanent i lungorna. Under årens lopp irriterar asbesten lungvävnaden på cellnivå, vilket kan leda till alvarliga lungsjukdomar. Lungsäckscancer(Mesotheliom), vilket för tillfället inte går att bota, är den farligaste av asbest orsakade sjukdomar i andningsorganen. Asbest orsakar även andra sjukdomar.

Den största riskgruppen har under tidigare årtionden varit de som jobbat inom byggbranschen och varvsindustrin. Idag är det de som renoverar på egen hand, de känner inte igen asbest, de är inte medvetna om hälsoriskerna förknippade med asbest och de känner inte heller till hur man på ett säkert sätt hanterar asbest.

Framför allt har man använt asbest i bastur och badrum, kök, väggar, tak och för isolering av rör. Man kan hitta asbest i bl.a. brandisolering, byggskivor, takmaterial, branddörrar, ventilationskanaler och många andra byggmaterial.

Har du annars funderat på vad asbest är? Det är ett fiberaktigt mineral som finns i berggrunden. Det finns också i Finland, varför det också varit ett så populärt material.

Mer information om asbest

Söker du mer utförligare information om asbest än i den här artikeln? Här finns en sammanfattning av vad du behöver veta om asbest.

Hannes Rahja på bestLab berättar gärna mer om asbest. Han kan även hänvisa dig vidare till pålitliga parter inom asbestbranschen. Ta kontakt!