ASBESTUNDERSÖKNING- Vad handlar det om?

För två år sedan förnyades asbestlagen i Finland, vilket har gett upphov till mycket frågor bland finländarna. Funderingarna kring asbest är en bra sak eftersom en stor del av finländarna faktiskt bor i hus som byggts före år 1994 och eventuellt har byggnadsmaterial som innehåller den farliga asbesten. På grund av det är det väldigt viktigt att alla får information om hur farligt asbest egentligen är för hälsan. Vid en renovering skall inte någons hälsa skadas pga. att man inte är medveten om asbestens faror eller lagens obligatoriska säkerhetsåtgärder. Då man letar efter information om asbest, knäpper man troligen in på Google asbest eller asbestlag. I sådana fall då man kanske är lite mera insatt i asbestlagens betydelse kan asbestkartläggning användas som sökord. Många försöker också hitta information genom att söka på asbestundersökning. Eftersom termens exakta betydelse är lite oklar, skall nu innebörden av en sådan undersökning förklaras lite noggrannare.

EN ASBESTUNDERSÖKNING BESTÅR AV EN KARTLÄGGNING OCH EN ANALYS

Asbestundersökning kan hänvisa till antingen en asbestkartläggning, laboratoriets asbestanalys eller till båda två. Fastän en asbestkartläggning och en asbestanalys har med varandra att göra går de ändå inte riktigt hand i hand. Då man vill reda ut om det använts asbest i byggnadsmaterialen på ett hus är det första steget att göra en asbestkartläggning på byggnaden. Eftersom den farliga asbestens användning i byggnader förbjöds år 1993 skall man enligt den finska lagen kartlägga alla byggnader som blivit färdiga före 1994 innan ett rivningsarbete påbörjas. Kartläggningsansvaret är på byggherren. En asbestkartläggning är lagstadgad och en obligatorisk del av en asbestundersökning. Vid en kartläggning blir det oftast, men inte alltid, också behov av en asbestanalys som beställs av ett laboratorium. Asbestanalyser görs också i andra samband än vid kartläggningar. Asbestsaneringsföretag måste exempelvis försäkra byggnaders renhet efter en sanering av material som innehållit asbest. Det görs genom att ta luftprov som sedan analyseras av ett laboratorium.

ASBESTKARTLÄGGNING

En asbestkartläggning utförs av en person som är insatt i asbest och dess användning i olika byggnadsmaterial. Vid en kartläggning skall personen bekanta sig med huset genom att undersöka byggnadsmaterialen som använts. Genom att vara insatt i asbestens användningsområden samt byggnadsdokumenten kan kartläggaren troligen med bara ögat konstatera att vissa material inte innehåller asbest. Oftast är det ändå svårt att med hundraprocentig säkerhet ange ett material som rent från asbest utan en laboratorieanalys. Vid sådana fall tar kartläggaren prov av byggnadsmaterialet och skickar dem till ett asbestlaboratorium för undersökning.

Behöver du en asbestkartläggning? Oberoende var i Finland du bor, går det enkelt att beställa en kartläggning genom att skicka en kontaktförfrågan. Fyll i din kontaktinformationen så konkurrensutsätter vi din kartläggning hos våra samarbetspartners.

 

ASBESTANALYS

En asbestanalys innebär att ett asbestlaboratorium- som t.ex. bestLab- undersöker med mikroskop proven som skickats. I bestLabs laboratorier görs undersökningen med elektronmikroskop. Om det hittas asbestfibrer vid undersökningen, identifieras också vilken typ av asbest det är frågan om. På basen av analysens resultat avgörs på vilket sätt det kartlagda projektets material skall rivas. Om det hittats asbest skall antingen en asbestrivning göras eller så måste man lämna rivningen ogjord. Enligt asbestlagen får material som innehåller asbest endast rivas av personer som har tillståndsmyndighetens tillstånd för att utföra asbestsanering. Däremot om det inte hittas asbest i analysen kan man konstatera att byggnaden är kartlagt för asbest och bevisligen inte innehåller asbest. Då kan renoveringen och rivningsarbetet göras normalt och asbestundersökningen för detta projekt är behandlat.