Asbestanalyser i Vasa

Asbestanalyser i Vasa

Vi har öppnat ett laboratorium i Vasa där vi utför asbestanalyser av material-, luft- och dammprov.

Under de senaste veckorna har vi övat in rutinerna för ett nytt laboratorium, gjort kvalitetssystem och referensregister. Lokala asbestkartläggare och asbestsanerare har kommit med sina prover till oss och tillsammans har vi slipat de sista detaljerna.

Nu är vi färdiga för den finländska marknaden. Med stor iver vill vi visa hur lätt, pålitligt och snabbt ni får analyssvar av oss!