Isännöitsijä, varmista purkutöitä tilatessasi, että näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa

Isännöitsijä, varmista purkutöitä tilatessasi, että näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa

Vuonna 2016 voimaan tulleen asbestilain mukaan kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulisi kartoittaa asbestin varalta aina ennen saneeraus- tai purkutöitä vaativien remonttien aloittamista. Tässä kohtaa isännöitsijän rooli korostuu ohjeistuksen ja valvonnan osalta.

Isännöitsijöillä tulisikin olla tieto siitä onko heidän asiakkainaan olevien taloyhtiöiden rakennusmateriaaleissa käytetty asbestia. Mikäli asbestia on, vain asbestipurkuluvan saaneet yritykset saavat hoitaa asbestin purkamisen. Yksikin väärä negatiivinen tutkimustulos voi johtaa siihen, että purkutyö tehdään ilman suojauksia ja terveys vaarantuu

Asbesti: Asbestin terveyshaitat

BestLabin perustajat Hannes Rahja ja Tobias Snellman haluavatkin muistuttaa akkreditoitujen asbestianalyysien tärkeydestä osana asbestikartoituksia. Rakennustyömailla työskennellessään he itse havahtuivat siihen, kuinka asbestin vaaroille altistuttiin joko tietämättömyyttään tai välinpitämättömyyden vuoksi.

Asbestikartoittajan ja mahdollisen purku-urakoitsijan valinnassa isännöitsijän kannattaa varmistua siitä, että näytteet myös analysoidaan akkreditoiduilla menetelmillä. Päätökset purkutöiden toteuttamistavasta tehdään analyysin tuloksen perusteella. Yksikin väärä tutkimustulos voi aiheuttaa vaaran terveydelle ja suuria ylimääräisiä kuluja, mikäli asbestipurkutyö tehdään turhaan.

– Varmistaaksemme asiakkaidemme saavan ehdottoman luotettavia analyysituloksia olemme akkreditoineet analyysimenetelmämme. Kauttamme saat yhteyden paikkakuntasi luotettuun asbestikartoittajaan, Tobias Snellman mainitsee.

Lisätietoja
Helsinki | Tobias Snellman, p. 045 320 9404, tobias.snellman@bestlab.fi
Vaasa | Hannes Rahja, p. 044 262 0538, hannes.rahja@bestlab.fi

Abestianalyysit ammattilaisille nopealla aikataululla. Käytössämme on huippumodernit laboratoriot sekä vankka kokemus rakennusalalta. Teemme akkreditoituja asbestianalyyseja materiaali-, ilma- ja pölynäytteistä. Olemme myös akkreditoineet rakennusmateriaalien PAH- ja PCB-analyysimenetelmämme sekä rakennusmateriaalien mikrobianalyysimenetelmämme. Palvelemme asiakkaitamme suurella ymmärryksellä ja taatulla laadulla. Olemme FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T318.