Asbesti

bestLab on akkreditoitu asbestilaboratorio joka tarjoaa helppoja, nopeita ja luotettavia asbestianalyysejä, lähellä sinua!

Asbesti

Asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista. Sitä löytyy tänä päivänä arviolta 2,2 miljoonasta suomalaisesta kodista. Joka vuosi noin tuhat ihmistä sairastuu asbestin vuoksi. Tämä kirjoitus käsittelee asbestia, sen mukanaan tuomia terveysvaaroja sekä menetelmiä, joilla asbestia voidaan purkaa turvallisesti remonttien yhteydessä. bestLab haluaa kirjoituksellaan ehkäistä, ettei kukaan altistu turhaan asbestin vaaroille.

 

Kirjoituksessa käsitellään seuraavia asioita:

 

asbesti

Mikä asbesti?

Asbestia pidettiin aiemmin rakentamisen ihmeaineena erinomaisen tulenkestävyytensä ansiosta. Mutta sitten selvisi, että asbesti onkin hengitettynä terveydelle erittäin vaarallista. Asbesti kerääntyy pysyvästi keuhkoihin, ja aiheuttaa vaarallisia parantumattomia hengityselinsairauksia, jotka ilmenevät vasta vuosikymmenten jälkeen altistumisesta.

 

Asbestille altistutaan nykyään erityisesti talojen, asuntojen ja rakennusten purkutöiden yhteydessä. Vanhoja koteja omatoimisesti remontoivat ovatkin siksi tänä päivänä suurimmassa riskiryhmässä. On erittäin tärkeä teettää asbestikartoitus ennen purkutöitä sisältäviä remontteja, jotta asbestille altistuminen voitaisiin varmuudella välttää.

 

Aiempina vuosikymmeninä rakennusalalla, telakoilla, voimalaitoksissa, ajoneuvojen korjaustöissä sekä asbestiteollisuudessa työskennelleet ovat saattaneet altistua vaaralliselle asbestipölylle.

Asbestia arviolta 2,2 miljoonassa asunnossa

Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina yleisesti vuosina 1922-1993. Lähes kaikissa tämän aikakauden taloissa on käytetty asbestia. Vain ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestiavaaraa, ellei asbestipitoisia materiaaleja ole lisätty remonttien yhteydessä. Asbestin käyttö oli huipussaan 1960-luvulta aina 1979-luvulle saakka.

 

Asbestia löytyy niin omakotitaloista kuin kerrostaloistakin, joten mikään rakennustyyppi ei valitettavasti ole välttynyt asbestilta.

 

Aiotko remontoida vanhaa kotia?

 

 

 

Asbestipurkutyöt tulivat Suomessa luvanvaraisiksi vuonna 1988. Vuonna 1994 asbestin käyttö kiellettiin rakentamisessa lopullisesti. Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä, kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset, eli kaikki ne rakennukset joissa voi esiintyä asbestia, tulee aina kartoittaa asbestin varalta ennen purkutöiden aloittamista.

 

Suomessa on arviolta 1,1 miljoonaa ennen vuotta 1994 rakennettua rakennusta, ja yhteensä noin 2,2 miljoonaa asuntoa, joissa on mahdollisesti käytetty asbestia. Asbestille voi siksi altistua vielä tänä päivänä ja jatkossakin.

 

Ota yhteyttä! Meiltä saat lisätietoa asbestista ja yhteyden paikkakuntasi luotettuun asbestiammattilaiseen. Mikäli olet itse asbestialan ammattilainen, tule mukaan bestLabin luotettuun yhteistyöverkostoon ja saa kauttamme töitä.

 

Asbesti on hengitettynä erittäin vaarallista

Asbestia sisältävät materiaalit vapauttavat rikkoutuessaan pölyä ilmaan. Rikkoutumisen myötä asbestipöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin.

 

Salakavalaa asbestipölystä tekee se, että se on niin hienoa, ettei sitä silmämääräisesti erota. Asbesti ei myöskään ärsytä altistumisen yhteydessä hengitysteitä.

 

Ohuet asbestikuidut ohittavat elimistön puolustusjärjestelmän, ja kerääntyvät pysyvästi keuhkoihin. Ajan myötä asbesti alkaa ärsyttää keuhkokudoksia, ja ihminen sairastuu.

 

Asbesti oli entisaikojen ihmeaine

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota löytyy Suomen maaperästä.

 

Asbestista tuli 1920-luvulla erittäin suosittu rakennusaine, sillä aineella on arvokkaita teknisiä ominaisuuksia. Ohuet kuidut ovat samalla taipuisia ja lujia. Lisäksi asbestilla on hyvä palonkestävyys. Siksi asbestia on käytetty paloturvallisena materiaalina, erityisesti lämpö-, putki- sekä sähköeristeinä. Sana asbestos tuleekin kreikasta, ja tarkoittaa palamatonta.

 

Asbestimineraaleja ovat valkoinen asbesti (krysotiili), ruskea asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti), sininen asbesti (krokidoliitti) sekä tremoliitti.

Missä asbestia on käytetty?

Asbestia on käytetty hyvin yleisesti rakennusmateriaaleissa aina vuodesta 1922 vuoteen 1993 asti. Paloturvallisena materiaalina asbestia käytettiin ennen kaikkea kylpyhuoneissa, keittiöissä, väliseinissä sekä putkien eristeinä.

 

Laajan käyttönsä vuoksi asbestia voi löytää tänä päivänä vielä vanhoista taloista ja asunnoista, muun muassa:

 

 • paloeristeistä
 • putkieristeistä
 • ruiskutuseristeistä
 • rakennuslevyistä sekä väliseinistä
 • kattomateriaaleista
 • maaleista, laasteista, kipsistä sekä kalkista
 • laattojen kiinnitys- ja saumalaasteista
 • ilmastointikanavista
 • muovimatoista sekä niiden liimoista
 • palo-ovista 

 

 

Valkoinen asbesti eli krysotiili oli asbestivaihtoehdoista rakennusmateriaaleissa se kaikkein käytetyin. Käyttötavaroissa suosittuja olivat puolestaan ruskea sekä sininen asbesti tai tremoliitti.

 

Vaikka asbestin vaarallisuus on yleisesti tiedossa, tuotetaan maailmassa edelleenkin pari miljoonaa tonnia asbestia vuosittain. Itse ulkomailta tuoduissa rakennusmateriaaleissa piilee siksi vieläkin asbestialtistumisen vaara.

Asbestin terveyshaitat

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista.

 

Rakennuksissa käytetyt ehjät tai kapseloidut asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia. Asbestipitoisia materiaaleja ei siksi tarvitse erikseen poistattaa kodeista.

 

Mikäli asbestia sisältävät materiaalit kuitenkin rikkoontuvat, esimerkiksi remontin aikana, vapautuu niistä terveydelle erittäin vaarallista asbestipölyä hengitysilmaan.

 

 

Koska asbestikuidut ovat niin pieniä, varastoituvat ne pysyvästi keuhkoihin. Asbestin vaarallisuus piilee juuri siinä, ettei asbestia saa poistettua keuhkoista.

 

Asbestin aiheuttamat sairaudet

Asbesti aiheuttaa erilaisia vakavia keuhkosairauksia. Näitä ovat esimerkiksi:

 

 • Asbestiplakkitauti eli keuhkopussin hyvälaatuinen paksuuntuma
 • Asbestoosi, tunnetaan myös asbestipölykeuhkona tai asbestikeuhkona
 • Keuhkosyöpä, johon jopa noin puolet asbestoosiin sairastuneista sairastuu
 • Mesotelioma eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä
 • Muita hengityselinsairauksia

 

Asbestille altistunut ei itse huomaa altistuneensa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat vasta vuosikymmenten päästä. Ihminen ei myöskään itse havaitse asbestiplakkitautia, joka aiheuttaa keuhkopussin paksuuntumaa.

 

Asbestin ensioireina on hengenahdistus sekä kuiva yskä, jota kutsutaan asbestoosiksi eli asbestikeuhkoksi, joka johtuu keuhkojen elastisuuden vähenemisestä. Keuhkoissa oleva asbesti aiheuttaa solutasolla jatkuvaa ärsytystä, joka altistaa puolestaan syövän kehitykselle.

 

Jo lyhytaikainen asbestialtistus voi aiheuttaa sairastumisen. Pitkäaikaisen altistumisen yhteydessä syöpäriski kasvaa. On myös syytä huomioida, että asbestille altistuminen yhdessä tupakoimisen kanssa moninkertaistaa syöpäriskin jopa 50-kertaiseksi.

 

Pitkän taudinkulun johdosta asbestille altistuneet saavat diagnoosin yleensä verrattain myöhään. Diagnoosi tehdään keuhkojen röntgenkuvien sekä keuhkojen mittauksen avulla.

Asbesti sairastuttaa noin tuhat suomalaista vuosittain

Asbesti sairastuttaa vuosittain noin tuhat suomalaista. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta. Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 200 000 asbestille altistunutta ihmistä. Asbestin aiheuttamiin syöpiin kuolee vuodessa noin sata ihmistä.

 

Vakavien asbestisairauksien esiintyminen on tällä hetkellä suurimmillaan, sillä altistuminen on tapahtunut 10-40 vuotta sitten. Rakennus- ja telakkateollisuuden työntekijöiden parissa on eniten asbestille altistuneita.

 

Kaikki asbestilajit voivat aiheuttaa hengityselinsairauksia. Sininen asbesti eli krokidoliitti sekä ruskea asbesti eli amosiitti ovat kaikkein vaarallisimmat asbestilajit.

 

Vaikka asbestin käyttö on laissa kielletty, ja asbestia saa käsitellä tänä päivänä vain luvan saaneet ammattilaiset, altistuvat suomalaiset asbestille edelleen täysin turhaan joko tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden johdosta.

 

Tänä päivänä suurimmassa vaarassa ovat omatoimisten remonttien tekijät, jotka eivät tiedä, että asbestikartoittajan tulee kartoittaa rakennus ennen purkutöitä vaativia remontteja. Mikäli kartoituksessa ilmenee asbestia, vain asbestipurkuluvan saaneet yritykset saavat hoitaa asbestin purkamisen.

 

Asbestipurku

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee kartoittaa asbestin varalta aina ennen purkutöiden aloittamista. Lain mukaan asbestipurkutöitä saa jatkossa tehdä vain asbestipurkuluvan saanut yritys.

 

Mikä tahansa yritys ei saa tehdä asbestipurkuja, ainoastaan asbestipurkuluvan saaneet

 

Tänä päivänä, mitään purkutöitä ei saa tehdä ilman, että asbestikartoittaja käy läpi, missä asbestia on mahdollisesti käytetty. Asbestikartoitukseen kuuluu myös laboratoriossa tehty asbestianalyysi. bestLab tekee tällaisia korkeatasoisia asbestianalyysejä ammattilaisille sekä kotitalouksille.

 

Kartoituksen jälkeen asbestipurkuluvan saanut ammattilainen purkaa asbestit turvallisesti niin, ettei asbestia vapaudu hengitysilmaan.

 

Nämä varotoimet ovat tarpeellisia, koska asbestipölyltä ei kotikonstein pysty suojautumaan. Asbestipöly läpäisee nimittäin tavalliset hengityssuojaimet sekä suodattimet. Remontteja on siksi turvallista tehdä vain, jos pintoja ei rikota, pureta, porata tai hiota.

 

bestLab suosittelee, että remonteissa käytetään vain ammattimaista asbestisaneeraajaa. Ota yhteyttä! Autamme sinua löytämään luotettavan asbestisaneerausyrityksen omalta paikkakunnaltasi.

 

Asbestiammattilainen: Ryhdy bestLabin kumppaniksi, ja saa asbestitöitä meiltä! Ota yhteyttä!

 

Asbestille voi edelleenkin altistua 1922-1994 valmistuneissa tai remontoiduissa taloissa. Asbestia voi löytyä niin omakotitaloista kuin kerrostaloistakin. Vain ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestivaaraa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tällaisissakin kohteissa asbestia on voitu myöhemmin lisätä rakenteisiin remonttien yhteydessä.

Asbestilaki

Suomessa vuonna 2016 astui voimaan laki, jonka mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä ammattilaisen suorittama asbestikartoitus ennen asbestipurkutöitä vaativia remontteja. Ja, mikäli kartoituksessa ilmenee asbestia, vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestin. Lailla on haluttu varmistaa, ettei kukaan altistu turhaan asbestin vaaroille.

 

Suunnitteletko asuntosi remontointia? Muista huomioida asbesti. Lataa täältä tarkastuslista!

Haluatko tietää tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja? Tutustu tietosuojaperiaatteisiimme.

Miksi asbestianalyysi?

Asbestilain mukaan asbestikartoitus on teetettävä ennen purkutöitä vaativien remonttien aloittamista. Tässä ammattilaisen suorittamassa kartoituksessa selvitetään, onko asunnossa käytetty asbestipitoisia materiaaleja.

 

Asbestikartoittaja tukeutuu asbestikartoituksissaan asbestilaboratorion tekemään huolelliseen analyysiin rakennusaineista, ja mahdollisista asbestipitoisuuksista. bestLab suorittaa tällaisia korkealaatuisia asbestianalyysejä kotitalouksille sekä ammattilaisille.

 

Saat meiltä yhteyden paikkakuntasi luotettuun asbestikartoittajaan. Ota yhteyttä!

 

Asbestikartoituksen tulosten pohjalta selviää, millä tavalla purkutyöt tulee suorittaa. Mikäli rakenteissa on asbestia, vain asbestipurkuluvan saanut ammattilainen saa purkaa tällaiset rakenteet.

Luotettavat, akkreditoidut asbestianalyysit bestLabilta

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio bestLab tarjoaa helppoja, nopeita ja luotettavia asbestianalyysejä asbestikartoittajille, asbestisaneerausyrityksille sekä kotitalouksille. Eurofins bestLab Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

 

Yhteistyöverkostonsa kautta bestLab tekee asbestikartoituksia koko Suomen alueella. Ota yhteyttä! Kysy asbestianalyyseistä tai asbestikartoituksista.

 

 

bestLab avasi ensimmäisen asbesti- ja haitta-ainelaboratorionsa Vaasaan kesällä 2016. Toinen laboratorio avattiin Seinäjoelle loppuvuodesta 2016. bestLabin kolmas laboratorio avattiin kesällä 2017 Helsingin Pohjois-Haagaan.

 

Asbestilaboratorio bestLab syntyi rakennusalalta

Asbestilaboratorio bestLab sai alkunsa kun omistajat Hannes Rahja ja Tobias Snellman näkivät työssään rakennustyömailla, miten rakennusmiehet altistuivat tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden vuoksi asbestin vaaroille. Tästä asbestilaboratorio bestLab sai alkunsa.

 

“Asbestiin tulee suhtautua vakavasti, jotta kukaan ei altistu turhaan tälle terveydelle vaaralliselle aineelle”, kommentoivat bestLabin omistajat Hannes Rahja sekä Tobias Snellman, joilla on vuosien kokemus rakennusalalta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia asbestista

Mitä asbestista tulee tietää, ja miksi?

Kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet asunnot, talot ja rakennukset tulee uuden vuonna 2016 voimaan astuneen lain myötä kartoittaa asbestin varalta, aina ennen asbestipurkutöitä vaativan remontin aloittamista. Mikäli asbestikartoittajan suorittamassa kartoituksessa ilmenee asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja, vain asbestipurkuluvan saanut saa suorittaa asbestipurkuja.

Onko asbesti vaarallista?

Kyllä, asbesti on erittäin vaarallista, mikäli sitä vapautuu rakennusmateriaalien rikkoontuessa hengitysilmaan. Asbesti kerääntyy pysyvästi keuhkoihin, ja voi aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten asbestoosia, keuhkosyöpää, keuhkopussin sekä vatsakalvon syöpää.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on käytetty varsin yleisesti rakennusmateriaaleissa aina vuoteen 1993 asti. Asunnoissa asbestia on yleisimmin käytetty kylpyhuoneissa sekä keittiöissä.

 

Asbestia voi olla: paloeristeissä, putkieristeissä, ruiskutuseristeissä, rakennuslevyissä, kattomateriaaleissa, maaleissa, laattojen kiinnitys- ja saumalaasteissa, ilmastointikanavissa, muovimatoissa ja niiden liimoissa sekä ovissa.

Asbestikartoitus - koska sellainen tulee teettää?

Aina ennen mahdollisia asbestipurkutöitä vaativia remontteja. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan, mitään purkutöitä ei saa tehdä ennen kuin asbestikartoittaja on kartoittanut, käytännössä ennen vuotta 1994 valmistuneen, remonttikohteen.

Mistä löytää luotettavan asbestikartoittaja?

bestLabin yhteistyöverkoston kautta saat luotettavan asbestikartoituksen omalta paikkakunnaltasi. Ota yhteyttä meihin!

Saako asbestia purkaa itse?

Kalevan haastattelema Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Lasse Ketola vastaa:

Jos asbestia löytyy, työn teettäjän vastuulla on teettää työ valtuutetulla asbestinpurkuyrityksellä.

Sen sijaan vaikkapa omakotitaloa remontoiva saa purkaa itse asbestia sisältäviä rakenteita, mutta
aineelta pitää suojautua asianmukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että asbestijätteen käsittely ja asbestikuidut eivät saa aiheuttaa vaaraa muille, Ketola huomauttaa. (27.2.2017)

Asbestianalyysi - koska sellaista tarvitaan?

Asbestianalyysillä selvitetään rakennusmateriaalin asbestipitoisuus. Asbestikartoittaja teettää asbestianalyysin, jos hän epäilee, että remonttikohteessa on käytetty asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Yksityishenkilöt voivat myös teettää asbestianalyysejä.

Täytyykö asbesti hävittää kokonaan kodista?

Rakenteissa käytetyt ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia. Ehjiä asbestipitoisia materiaaleja ei siksi tarvitse erikseen poistattaa.

 

Asbesti muuttuu rikkoutuessaan kuitenkin vaaralliseksi. Tällöin asbesti tulee hävittää purkuluvan saaneen ammattilaisen toimesta, sen jälkeen kun kohteessa on suoritettu asbestikartoittajan suorittama asbestikartoitus.

Ketkä altistuvat asbestille?

Tänä päivänä suurimmassa riskiryhmässä ovat omatoimisten remonttien tekijät. Aiemmin asbestialtistuksen saivat erityisesti rakennuksilla ja telakoilla työskennelleet.