Asbesti

bestLab tarjoaa helppoja, nopeita ja luotettavia asbestianalyysejä, lähellä sinua!

bestLab tekee helppoja, nopeita ja luotettavia asbestianalyysejä ammattilaisille ja järjestää asbestikartoituksia niin suuriin kuin pieniinkin kohteisiin. bestLabilla on käytössään huippumodernit laboratoriot sekä vankka rakennusteollisuuden kokemus ja asiakasymmärrys.  

Asbesti

Asbestipöly on hengitettynä erittäin vaarallista. Sitä löytyy tänä päivänä arviolta 2,2 miljoonasta suomalaisesta kodista. Joka vuosi noin tuhat ihmistä sairastuu asbestista. Tämä kirjoitus käsittelee asbestia, sen terveysvaaroja sekä menetelmiä, joilla asbestia puretaan turvallisesti remonttien yhteydessä. bestLab haluaa kirjoituksellaan ehkäistä, ettei kukaan altistuu turhaan asbestin vaaroille.

 

Kirjoituksessa käsitellään seuraavia asioita:

 

asbesti

Mikä asbesti?

Asbestia pidettiin aiemmin rakentamisen ihmeaineena, erinomaisen tulenkestävyytensä ansiosta. Mutta sitten selvisi, että asbesti onkin hengitettynä terveydelle erittäin vaarallista. Asbesti kerääntyy pysyvästi keuhkoihin, ja aiheuttaa vaarallisia parantumattomia hengityselinsairauksia, jotka ilmenevät vasta vuosikymmenten jälkeen altistumisesta.

 

Asbestille altistutaan nykyään erityisesti talojen, asuntojen ja rakennusten purkutöiden yhteydessä. Vanhoja koteja omatoimisesti remontoivat ovatkin siksi tänä päivänä suurimmassa riskiryhmässä. Tästä syystä asbestipurkuja saa tehdä vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset. Tätä kaikki eivät kuitenkaan tiedä!

 

Aiempina vuosikymmeninä rakennusalalla, telakoilla, voimalaitoksissa, ajoneuvojen korjaustöissä sekä asbestiteollisuudessa työskennelleet ovat saattaneet altistua vaaralliselle asbestipölylle.

Asbestia arviolta 2,2 miljoonassa asunnossa

 

Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina yleisesti vuosina 1922-1993. Lähes kaikissa tämän aikakauden taloissa on käytetty asbestia. Vain ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestiavaaraa, ellei asbestipitoisa materiaaleja ole lisätty ajan saatossa remonttien yhteydessä. Asbestin käyttö oli huipussaan vuosien 1960 ja 1979 välillä.

 

Asbestia löytyy niin omakotitaloista kuin kerrostaloistakin, joten mikään rakennustyyppi ei ole välttynyt asbestilta.

 

Aiotko remontoida vanhaa kotia? 

 

 

 

Asbestipurkutyöt tulivat Suomessa luvanvaraisiksi vuonna 1988. Vuonna 1994 asbestin käyttö kiellettiin rakentamisessa lopullisesti. Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee aina kartoittaa asbestin varalta ennen purkutöiden aloittamista.

 

Suomessa on arviolta 1,1 miljoonaa ennen vuotta 1994 rakennettua rakennusta, ja yhteensä noin 2,2 miljoonaa asuntoa, jossa on mahdollisesti käytetty asbestia. Asbestille voi siksi altistua vielä tänä päivänä ja tulevaisuudessakin.

 

Ota yhteyttä! Saat meiltä lisätietoa asbestista, yhteyden paikkakuntasi luotettuun asbestiammattilaiseen, tai mikäli olet itse asbestialan ammattilainen tule mukaan bestLabin luotettuun yhteistyöverkostoon, ja saa töitä kauttamme.

 

Asbesti on hengitettynä erittäin vaarallista

 

Asbestia sisältävät materiaalit vapauttavat rikkoutuessaan pölyä ilmaan. Hengitettäessä tämä asbestipöly kulkeutuu ilmateihin, ja sitä kautta myös sisään keuhkokudoksiin.

 

Asbestipöly on niin hienoa, ettei sitä silmämääräisesti erota, eikä asbesti myöskään ärsytä altistumisen yhteydessä hengitysteitä.

 

Ohuet asbestikuidut ohittavat elimistön puolustusjärjestelmän, ja kerääntyvät pysyvästi keuhkoihin. Ajan myötä asbesti alkaa ärsyttää keuhkokudoksia, ja ihminen sairastuu.

 

Asbesti oli entisaikojen ihmeaine

 

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota löytyy Suomen maaperästä.

 

Asbestista tuli 1920-luvulla erittäin suosittu rakennusaine, sillä aineella on arvokkaita teknisiä ominaisuuksia. Ohuet kuidut ovat samalla taipuisia ja lujia. Lisäksi asbestilla on hyvä palonkestävyys. Siksi asbestia on käytetty paloturvallisena materiaalina, erityisesti lämpö-, putki- sekä sähköeristeinä. Sana asbestos tuleekin kreikasta, ja tarkoittaa sammuttamatonta.

 

Asbestimineraaleja ovat valkoinen asbesti (krysotiili), ruskea asbesti (aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti), sininen asbesti (krokidoliitti) sekä tremoliitti.

Missä asbestia on käytetty?

Missä asbestia

Asbestia on käytetty hyvin yleisesti rakennusmateriaaleissa aina vuodesta 1922 vuoteen 1993 asti. Paloturvallisena materiaalina asbestia käytettiin ennen kaikkea kylpyhuoneissa, keittiöissä, väliseinissä sekä putkien eristeinä.

 

Laajan käyttönsä ansiosta asbestia voi löytää tänä päivänä vielä vanhoista taloista ja asunnoista, muun muassa:

 

 • paloeristeistä
 • putkieristeistä
 • ruiskutuseristeistä
 • rakennuslevyistä sekä väliseinistä
 • kattomateriaaleista
 • maaleista, laasteista, kipsistä sekä kalkista
 • laattojen kiinnitys- ja saumalaasteista
 • ilmastointikanavista
 • muovimatoista sekä niiden liimoista
 • palo-ovista 

 

Tilaa bestLabilta asbestikartoitus

 

Valkoinen asbesti (krysotiili) oli asbesteista käytetyin rakennusmateriaaleissa. Käyttötavaroissa suosittuja olivat puolestaan ruskea sekä sininen asbesti tai tremoliitti.

 

Vaikka asbestin vaarallisuus on yleisesti tiedossa, tuotetaan maailmassa edelleenkin pari miljoonaa tonnia asbestia vuosittain. Ulkomailta itse tuoduissa rakennusmateriaaleissa piilee siksi vieläkin asbestialtistumisen vaara.

Asbestin terveyshaitat

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista.

 

Rakennuksissa käytetyt ehjät tai kapseloidut asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia. Asbestipitoisia materiaaleja ei siksi erikseen tarvitse poistattaa kodeista.

 

Mikäli asbestia sisältävät materiaalit kuitenkin rikkoontuvat, esimerkiksi remontin aikana, vapautuu niistä terveydelle erittäin vaarallista asbestipölyä hengitysilmaan.

 

 

Koska asbestikuidut ovat niin pieniä, varastoituvat ne pysyvästi keuhkoihin. Asbestin vaarallisuus piilee juuri tässä, ettei asbestia saa poistettua keuhkoista.

 

Asbestin aiheuttamat sairaudet

 

Asbesti aiheuttaa erilaisia vakavia keuhkosairauksia. Näitä ovat esimerkiksi:

 

 • Asbestiplakkitauti eli keuhkopussin hyvälaatuinen paksuuntuma
 • Asbestoosi, tunnetaan myös asbestipölykeuhkona tai asbestikeuhkona
 • Keuhkosyöpä, johon jopa noin puolet asbestoosiin sairastuneista sairastuu
 • Mesotelioma eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä, johon ei ole parannusta
 • Muita hengityselinsairauksia

 

Asbestille altistunut ei itse huomaa altistuneensa. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat vasta vuosikymmenten päästä. Ihminen ei myöskään itse havaitse asbestiplakkitautia, joka aiheuttaa keuhkopussin paksuuntumaa.

 

Asbestin ensioireina on hengenahdistus sekä kuiva yskä, jota kutsutaan asbestoosiksi eli asbestikeuhkoksi, joka johtuu keuhkojen elastisuuden vähenemisestä. Keuhkoissa oleva asbesti aiheuttaa solutasolla jatkuvaa ärsytystä, joka altistaa puolestaan syövän kehitykselle.

 

Jo lyhytaikainen asbestialtistus voi sairastuttaa. Syöpäriski kasvaa pitkäaikaisen altistumisen yhteydessä. Tupakointi yhdessä asbestin kanssa moninkertaistaa syöpäriskin jopa 50-kertaiseksi.

 

Pitkän taudinkulun johdosta asbestille altistuneet saavat diagnoosin yleensä verrattain myöhään. Diagnoosi tehdään keuhkojen röntgenkuvien sekä keuhkojen mittauksen avulla.

 

Asbesti sairastuttaa noin tuhat suomalaista vuosittain

 

Asbesti sairastuttaa vuosittain noin tuhat suomalaista. Sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta. Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 200 000 asbestille altistunutta ihmistä. Asbestin aiheuttamiin syöpiin kuolee noin sata ihmistä vuodessa.

 

Vakavien asbestisairauksien esiintyminen on tällä hetkellä suurimmillaan, sillä altistuminen on tapahtunut 10-40 vuotta sitten. Asbestille eniten altistuneita on rakennus- ja telakkateollisuuden työntekijöissä.

 

Kaikki asbestilajit voivat aiheuttaa hengityselinsairauksia. Eri asbestilajeilla on kuitenkin erilaisia sairastuttavia ominaisuuksia. Sininen asbesti (krokidoliitti) sekä ruskea asbesti (amosiitti) ovat kaikkein vaarallisimmat asbestilajit.

 

Vaikka asbestin käyttö on laissa kielletty, ja asbestia saa käsitellä tänä päivänä vain luvan saaneet ammattilaiset, altistuvat suomalaiset edelleen täysin turhaan tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden johdosta.

 

Tänä päivänä suurimmassa vaarassa ovat omatoimisten remonttien tekijät, jotka eivät tiedä, että asbestikartoittajan tulee kartoittaa rakennus ennen purkutöitä vaativia remontteja. Mikäli kartoituksessa ilmenee asbestia, vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestia.

 

Asbestipurku

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestilain myötä kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset tulee aina ennen purkutöiden aloittamista kartoittaa asbestin varalta. Lain mukaan asbestipurkutöitäkin saa jatkossa tehdä vain asbestipurkuluvan saanut.

 

Asbestipurkuja saa tehdä vain luvan saaneet ammattilaiset

 

Tänä päivänä, mitään purkutöitä ei saa tehdä ilman, että asbestikartoittaja käy läpi, missä asbestia on mahdollisesti käytetty. Asbestikartoitukseen kuuluu myös laboratoriossa tehty asbestianalyysi. bestLab tekee tällaisia korkeatasoisia asbestianalyysejä ammattilaisille sekä kotitalouksille.

 

Kartoituksen jälkeen asbestipurkuluvan saanut ammattilainen purkaa asbestit turvallisesti niin, ettei asbestia vapaudu hengitysilmaan.

 

Nämä varotoimet on tarpeellisia, koska asbestipölyltä ei kotikonstein pysty suojautumaan. Asbestipöly läpäisee nimittäin tavalliset hengityssuojaimet sekä suodattimet. Remontteja on siksi turvallista tehdä vain, jos pintoja ei rikota, pureta, porata tai hiota.

 

bestLab suosittelee, että remonteissa käytetään vain ammattimaista asbestisaneeraajaa. Ota yhteyttä! Autamme sinua löytämään luotettavan asbestisaneerausyrityksen omalta paikkakunnaltasi!

 

Asbestiammattilainen: Ryhdy bestLabin kumppaniksi, ja saa asbestitöitä meiltä! Ota yhteyttä!

 

Asbestille voi edelleenkin altistua 1922-1994 valmistuneissa tai remontoiduissa taloissa. Asbestia voi löytyä niin omakotitaloista kuin kerrostaloistakin. Vain ennen 1920-lukua rakennetuissa taloissa ei ole asbestivaaraa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tällaisissakin kohteissa on voitu lisätä asbestia rakenteisiin remonttien yhteydessä.

Asbestilaki

Suomessa vuonna 2016 astui voimaan laki, jonka mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä ammattilaisen suorittama asbestikartoitus ennen purkutöitä vaativia remontteja. Ja, mikäli kartoituksessa ilmenee asbestia, vain asbestipurkuluvan saaneet ammattilaiset saavat purkaa asbestin. Lailla on haluttu varmistaa, ettei kukaan altistu turhaan asbestin vaaroille.

 

Suunnitteletko asuntosi remontointia? Muista huomioida asbesti. Lataa täältä tarkastuslista!

Miksi asbestianalyysi?

Asbestilain mukaan, ennen purkutöitä vaativien remonttien aloittamista, on teetettävä asbestikartoitus. Tässä ammattilaisen suorittamassa kartoituksessa selvitetään, onko asunnossa käytetty asbestipitoisia materiaaleja.

 

Asbestikartoittaja tukeutuu asbestikartoituksissaan asbestilaboratorion tekemään huolelliseen analyysiin rakennusaineista, ja mahdollisista asbestipitoisuuksista. bestLab suorittaa tällaisia korkealaatuisia asbestianalyysejä kotitalouksille sekä ammattilaisille.

 

Saat meiltä yhteyden paikkakuntasi luotettuun asbestikartoittajaan. Ota yhteys!

 

Asbestikartoituksen tulosten pohjalta selviää, millä tavalla purkutyöt tulee suorittaa. Mikäli rakenteissa on asbestia, vain asbestipurkuluvan saanut ammattilainen saa purkaa tällaiset rakenteet.

Luotettavat asbestianalyysit bestLabilta

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio bestLab tarjoaa helppoja, nopeita ja luotettavia asbestianalyysejä. bestLab palvelee asbestikartoittajia, asbestisaneerausyrityksiä sekä kotitalouksia erittäin korkeatasoisilla asbestianalyyseillään.

 

Yhteistyöverkostonsa kautta bestLab tekee asbestikartoituksia koko Suomen alueella. Ota yhteyttä! Kysy asbestianalyyseistä tai asbestikartoituksista.

 

 

bestLab avasi ensimmäisen asbesti- ja haitta-ainelaboratorionsa Vaasaan kesällä 2016. Toinen laboratorio avattiin Seinäjoelle loppuvuodesta 2016. bestLabin kolmas laboratorio avattiin kesällä 2017 Helsingin Pohjois-Haagaan.

 

Asbestilaboratorio bestLab syntyi rakennusalalta

 

Asbestilaboratorio bestLab sai alkunsa kun omistajat Hannes Rahja ja Tobias Snellman näkivät työssään rakennustyömailla, miten rakennusmiehet altistuivat tietämättömyyden tai välinpitämättömyyden takia asbestin vaaroille. Tästä asbestilaboratorio bestLab sai alkunsa.

 

“Asbestiin tulee suhtautua vakavasti, jotta kukaan ei altistu turhaan tälle terveydelle vaaralliselle aineelle”, kommentoivat bestLabin omistajat Hannes Rahja sekä Tobias Snellman, joilla on vuosien kokemus rakennusalalta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia asbestistaa

Mitä asbestista tulee tietää, ja miksi?

Kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet asunnot, talot ja rakennukset tulee uuden vuonna 2016 voimaan astuneen lain myötä kartoittaa asbestin varalta, aina ennen purkutöitä vaativan remontin aloittamista. Mikäli asbestikartoittajan suorittamassa kartoituksessa ilmenee asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja, vain asbestipurkuluvan saanut saa suorittaa asbestipurkuja.

Onko asbesti vaarallista?

Kyllä, asbesti on erittäin vaarallista, mikäli sitä vapautuu rakennusmateriaalien rikkoontuessa hengitysilmaan. Asbesti kerääntyy pysyvästi keuhkoihin, ja voi aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten asbestikeuhkoa, keuhkosyöpää, keuhkopussin sekä vatsakalvon syöpää.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on käytetty varsin yleisesti rakennusmateriaaleissa aina vuoteen 1993 asti. Asunnoissa asbestia on yleisimmin käytetty kylpyhuoneissa sekä keittiöissä.

 

Asbestia voi olla: paloeristeissä, putkieristeissä, ruiskutuseristeissä, rakennuslevyissä, kattomateriaaleissa, maaleissa, laattojen kiinnitys- ja saumalaasteissa, ilmastointikanavissa, muovimatoissa ja niiden liimoissa sekä ovissa.

Asbestikartoitus - koska sellainen tulee teettää?

Aina ennen purkutöitä vaativia remontteja. Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan, mitään purkutöitä ei saa tehdä ennen kuin luvan saanut asbestikartoittaja on kartoittanut ennen vuotta 1994 valmistuneen remonttikohteen.

Mistä löytää luotettava asbestikartoittaja?

bestLabin yhteistyöverkoston kautta saat luotettavan asbestikartoituksen omalta paikkakunnaltasi. Ota yhteyttä meihin!

Saako asbestia purkaa itse?

Ei. Asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja saa purkaa vain asbestipurkuluvan saanut.

Asbestianalyysi - koska sellaista tarvitaan?

Asbestianalyysillä selvitetään rakennusmateriaalin asbestipitoisuus. Asbestikartoittaja teettää asbestianalyysin, jos hän epäilee, että remonttikohteessa on käytetty asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Yksityishenkilöt voivat myös teettää asbestianalyysejä.

Tarviiko asbesti hävittää kokonaan kodista?

Rakenteissa käytetyt ehjät asbestipitoiset materiaalit eivät ole terveydelle sinänsä vaarallisia. Ehjiä asbestipitoisia materiaaleja ei siksi tarvitse erikseen poistattaa.

 

Asbesti muuttuu rikkoutuessaan kuitenkin vaaralliseksi. Tällöin asbesti tulee hävittää purkuluvan saaneen ammattilaisen toimesta, sen jälkeen kun kohteessa on suoritettu asbestikartoittajan suorittama asbestikartoitus.

Ketkä altistuvat asbestille?

Tänä päivänä suurimmassa riskiryhmässä ovat omatoimisten remonttien tekijät. Aiemmin asbestialtistuksen saivat erityisesti rakennuksilla ja telakoilla työskennelleet.