Mikrobianalyysit

Meiltä saat mikrobianalyysit ilma- materiaali ja pintanäytteistä. Käyttämillämme laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmillä on FINAS-akkreditointi.

Yleistä

Mikrobeja esiintyy luonnollisesti ympäristössämme ja jokaisella rakennuksella on oma mikrobikasvistonsa. Jos rakennukseen tulee kosteusvaurio ja sitä ei huomata tai korjata, siitä voi kehittyä homevaurio. Kosteus- ja homevauriot ovat ensisijaisesti rakennusteknisiä ”diagnooseja”, vaikka useimmat vauriot huomataan vasta kun rakennuksen käyttäjillä ilmenee oireita.

Ilmanäytteenotossa kerätään ilmassa olevia itiöitä suoraan kolmelle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Näytevastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/m³ ilmaa (pmy/m³). Näytteenotto tapahtuu 6-vaihe impaktorilla.

Ilmanäytteen analyysi tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Materiaalinäyte, laimennusviljely

Materiaalinäytteestä tehdään valmiste, joka levitetään neljälle eri viljelyalustalle. Valmistetta viljellään 7+7 päivää. Laimennusviljelyllä voidaan tarkasti määrittää homeiden ja bakteerien lajit ja pitoisuudet. Vastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/g, (pmy/g).

Materiaalinäytteen laimennusviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoraviljely

Materiaalinäyte hienonnetaan ja asetellaan neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Materiaalinäytteen suoraviljelyllä voidaan määrittää homeiden ja bakteerien lajit, sekä suuntaa-antavasti pitoisuudet. Näytevastaus annetaan lajeille erikseen sekä kokonaisuudelle asteikolla -/+/++/+++/++++.

Materiaalinäytteen suoraviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoramikroskopointi

Materiaalinäytteen suoramikroskopointia käytetään usein viljelyn rinnalla kuolleen kasvuston havaitsemiseksi. Analyysistä voi saada vastauksen samana päivänä ja siksi sitä käytetään myös esim. lisäselvitysten tarpeen selvittämisessä.

Menetelmällä voidaan materiaalista havaita elävän sienikasvuston lisäksi myös kuollut rihmasto ja lahottajasienen rihmasto.

Raportissa kerrotaan sanallisesti havainnoista ja tulkinnat tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Näyte kerätään pumpulipuikoille ohjeen mukaan. Pumpulipuikoista irrotetaan itiöt liuokseen, joka levitetään neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Laimennusviljelyllä voidaan tarkasti määrittää homeiden ja bakteerien lajit ja pitoisuudet. Vastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/cm², (pmy/cm²).

Pintanäytteen laimennusviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)