Asbestitutkimus – mistä siinä on kyse?

Asbestitutkimus – mistä siinä on kyse?

Asbestiin liittyvät asiat ovat askarruttaneet suomalaisia suurissa määrin kaksi vuotta sitten uudistuneen asbestilain myötä. Ja hyvästä syystä, asuuhan hyvin suuri osa suomalaisista ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, joiden rakentamisessa terveydelle erittäin vaarallista asbestia on mahdollisesti käytetty. Tämän takia on erittäin tärkeää, että tietoisuus asbestin haitallisuudesta terveydelle leviää mahdollisimman laajalle. Kenenkään remonttiin ryhtyvän ei tulisi vaarantaa omaa tai läheistensä terveyttä vain siksi, ettei ollut tietoinen asbestin vaarallisuudesta ja laissa pakollisiksi määritetyistä varotoimenpiteistä.

Asbestista lisätietoa etsivä näpyttelee Googleen hakusanaksi todennäköisimmin yksinkertaisest asbesti, asbestilaki, tai mikäli on jo jossain määrin perillä asbestilain merkityksestä, asbestikartoitus. Moni hakee tietoa myös sanalla asbestitutkimus. Koska tämä on merkitykseltään hieman epämääräinen termi, lienee paikallaan avata asiaa pohtiville, mistä asbestitutkimuksessa tarkkaan ottaen on kyse.

Asbestitutkimus koostuu kartoituksesta ja analyysista

Asbestitutkimus voi viitata joko asbestikartoitukseen, laboratorion tekemään asbestianalyysiin, tai sitten molempiin näistä yhdessä. Vaikka asbestikartoitus ja -analyysi liittyvät läheisesti toisiinsa, ne eivät kuitenkaan kulje täysin käsi kädessä.

Kun halutaan selvittää, onko asunnon rakentamisessa käytetty asbestia, ensimmäinen askel on kohteessa paikan päällä tehtävä asbestikartoitus. Koska terveyshaittoja salakavalasti aiheuttavan asbestin käyttäminen rakentamisessa kiellettiin lopullisesti vasta 1993, Suomen lain mukaan kaikki ennen vuotta 1994 valmistuneet rakennukset on ennen purku- tai korjaustöihin ryhtymistä kartoitettava asbestin varalta. Kartoitusvastuu on rakennuttajalla. Asbestikartoitus on siis lakisääteinen, pakollinen osa asbestitutkimusta.

Useimmiten kartoituksessa ilmenee tarvetta myös laboratoriolta tilattavalle asbestianalyysille, mutta täysin ehdottomasta säännöstä ei kuitenkaan ole kyse. Asbestianalyyseja tehdään toisaalta myös muutoinkin kuin asbestikartoitusten yhteydessä: asbestisaneerausyritysten on esimerkiksi varmistettava ilmanäytteestä tehtävällä analyysilla saneerauskohteen puhtaus sen jälkeen, kun asbestipitoiset materiaalit on purettu.

Asbestitutkimus – mistä siinä on kyse?

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksessa asbestiin ja sen käyttöön eri rakennusmateriaaleissa perehtynyt asiantuntija eli asbestikartoittaja tutustuu kartoitettavaan kohteeseen tekemällä vierailun paikan päälle ja tutkimalla kohteen rakentamiseen käytetyt materiaalit. Asiantuntemuksensa ansiosta sekä rakennusasiakirjoihin perehtymällä asbestikartoittaja kykenee todennäköisesti toteamaan osan rakennusmateriaaleista olevan puhtaita asbestista. Useimmiten kaikkien materiaalien puhtaudesta ei kuitenkaan voida saada varmuutta ilman laboratoriossa tehtävää asbestianalyysia. Tällöin kartoittaja kerää kohteesta tarvittavan määrän rakennusmateriaalinäytteitä ja lähettää ne tutkittavaksi asbestilaboratorioon.

Tarvitsetko asbestikartoituksen? Riippumatta siitä, missä päin Suomea asut, kartoituksen tilaaminen onnistuu kätevästi lähettämällä yhteydenottopyyntö sivujemme kautta täältä löytyvällä lomakkeella. Täytä tietosi lomakkeeseen niin suosittelemme sinulle yhteistyökumppaneihimme kuuluvaa, paikkakunnallasi toimivaa asbestikartoittajaa.

 

Asbestianalyysi

Asbestianalyysi tarkoittaa asbestilaboratorion – esimerkiksi bestLabin – tekemää tutkimusta, jossa laboratorioon lähetetyt näytteet analysoidaan. Mikäli näytteestä löydetään asbestikuituja, laboratorio selvittää myös asbestin lajin.

Analyysin tulokset määräävät, millä tavalla kartoitetun kohteen rakenteet tulee purkaa. Jos asbestia löytyi, remontti jatkuu asbestipurulla (tai vaihtoehtoisesti on luovuttava suunnitellusta remontista). Asbestilain mukaan asbestia sisältäviä rakenteita saavat purkaa vain henkilöt, joilla on lupaviranomaisen myöntämä asbestipurkutyölupa. Jos asbestianalyysissa ei sen sijaan löydetä asbestia, kohteen voidaan todeta olevan asbestikartoitettu ja todistetusti asbestista vapaa. Tällöin remontointi tai purkutyöt voidaan toteuttaa normaalisti.